بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : پنجشنبه ، ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday ، 17 October 2019

    +۰۳:۳۰

۱۳۹۸/۰۷/۲۵ = 2019-10-17
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
 
 
 
     

 
۲۱۱ روز از سال گذشته و ۱۵۴ روز باقی مانده
۵۸ درصد از سال گذشته و ۴۲ درصد باقی مانده
۳۰ هفته از سال گذشته و ۲۲ هفته نیز باقی مانده

فصل ۳_پاییز
ماه ۷_مهر ، برج فلکی: میزان
امروز: پنجشنبه ، بیست و پنجم مهرماه
هزار و سیصد و نود و هشت
سال خوک می باشد

اکنون ساعت رسمی به جلو کشیده نـشده است

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir