بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : چهارشنبه ، ۹ اسفند ۱۴۰۲
Wednesday ، 28 February 2024

    +۰۳:۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۰۹ = 2024-02-28
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
ـ
ـ
ـ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
ـ
ـ
ـ
     

 
۳۴۵ روز از سال گذشته و ۲۰ روز باقی مانده
۹۵ درصد از سال گذشته و ۵ درصد باقی مانده
۵۰ هفته از سال گذشته و ۲ هفته نیز باقی مانده

فصل ۴_زمستان
ماه ۱۲_اسفند ، برج فلکی: حوت
امروز: چهارشنبه ، نهم اسفندماه
هزار و چهارصد و دو
سال خرگوش می باشد

اکنون ساعت رسمی به جلو کشیده نـشده است

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir