بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : شنبه ، ۲ شهریور ۱۳۹۸
Saturday ، 24 August 2019

    +۰۴:۳۰

۱۳۹۸/۰۶/۰۲ = 2019-08-24
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
     

 
۱۵۷ روز از سال گذشته و ۲۰۸ روز باقی مانده
۴۳ درصد از سال گذشته و ۵۷ درصد باقی مانده
۲۳ هفته از سال گذشته و ۲۹ هفته نیز باقی مانده

فصل ۲_تابستان
ماه ۶_شهریور ، برج فلکی: سنبله
امروز: شنبه ، دوم شهریورماه
هزار و سیصد و نود و هشت
سال خوک می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir