بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : سه شنبه ، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
Tuesday ، 15 June 2021

    +۰۴:۳۰

۱۴۰۰/۰۳/۲۵ = 2021-06-15
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
ـ
ـ
ـ
ـ
     

 
۸۷ روز از سال گذشته و ۲۷۸ روز باقی مانده
۲۴ درصد از سال گذشته و ۷۶ درصد باقی مانده
۱۳ هفته از سال گذشته و ۳۹ هفته نیز باقی مانده

فصل ۱_بهار
ماه ۳_خرداد ، برج فلکی: جوزا
امروز: سه شنبه ، بیست و پنجم خردادماه
هزار و چهارصد
سال گاو می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir