بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : دوشنبه ، ۱۰ مهر ۱۴۰۲
Monday ، 2 October 2023

    +۰۳:۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۱۰ = 2023-10-02
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
     

 
۱۹۶ روز از سال گذشته و ۱۶۹ روز باقی مانده
۵۴ درصد از سال گذشته و ۴۶ درصد باقی مانده
۲۹ هفته از سال گذشته و ۲۳ هفته نیز باقی مانده

فصل ۳_پاییز
ماه ۷_مهر ، برج فلکی: میزان
امروز: دوشنبه ، دهم مهرماه
هزار و چهارصد و دو
سال خرگوش می باشد

اکنون ساعت رسمی به جلو کشیده نـشده است

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir