بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : جمعه ، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
Friday ، 18 August 2017

    +۰۴:۳۰

۱۳۹۶/۰۵/۲۷ = 2017-08-18
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
 
 
 
     

 
۱۵۱ روز از سال گذشته و ۲۱۴ روز باقی مانده
۴۱ درصد از سال گذشته و ۵۹ درصد باقی مانده
۲۲ هفته از سال گذشته و ۳۰ هفته نیز باقی مانده

فصل ۲_تابستان
ماه ۵_مرداد ، برج فلکی: اسد
امروز: جمعه ، بیست و هفتم مردادماه
هزار و سیصد و نود و شش
سال مرغ می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir