بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : دوشنبه ، ۵ مهر ۱۴۰۰
Monday ، 27 September 2021

    +۰۳:۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۰۵ = 2021-09-27
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
     

 
۱۹۱ روز از سال گذشته و ۱۷۴ روز باقی مانده
۵۲ درصد از سال گذشته و ۴۸ درصد باقی مانده
۲۸ هفته از سال گذشته و ۲۴ هفته نیز باقی مانده

فصل ۳_پاییز
ماه ۷_مهر ، برج فلکی: میزان
امروز: دوشنبه ، پنجم مهرماه
هزار و چهارصد
سال گاو می باشد

اکنون ساعت رسمی به جلو کشیده نـشده است

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir