بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : چهارشنبه ، ۲۷ تیر ۱۳۹۷
Wednesday ، 18 July 2018

    +۰۴:۳۰

۱۳۹۷/۰۴/۲۷ = 2018-07-18
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
     

 
۱۲۰ روز از سال گذشته و ۲۴۵ روز باقی مانده
۳۳ درصد از سال گذشته و ۶۷ درصد باقی مانده
۱۷ هفته از سال گذشته و ۳۵ هفته نیز باقی مانده

فصل ۲_تابستان
ماه ۴_تیر ، برج فلکی: سرطان
امروز: چهارشنبه ، بیست و هفتم تیرماه
هزار و سیصد و نود و هفت
سال سگ می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir