بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : یکشنبه ، ۱۴ آذر ۱۴۰۰
Sunday ، 5 December 2021

    +۰۳:۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۱۴ = 2021-12-05
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
ـ
ـ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
ـ
ـ
ـ
     

 
۲۶۰ روز از سال گذشته و ۱۰۵ روز باقی مانده
۷۱ درصد از سال گذشته و ۲۹ درصد باقی مانده
۳۸ هفته از سال گذشته و ۱۴ هفته نیز باقی مانده

فصل ۳_پاییز
ماه ۹_آذر ، برج فلکی: قوس
امروز: یکشنبه ، چهاردهم آذرماه
هزار و چهارصد
سال گاو می باشد

اکنون ساعت رسمی به جلو کشیده نـشده است

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir