بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : دوشنبه ، ۳۰ دی ۱۳۹۸
Monday ، 20 January 2020

    +۰۳:۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ = 2020-01-20
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
 
 
 
 
     

 
۳۰۶ روز از سال گذشته و ۵۹ روز باقی مانده
۸۴ درصد از سال گذشته و ۱۶ درصد باقی مانده
۴۴ هفته از سال گذشته و ۸ هفته نیز باقی مانده

فصل ۴_زمستان
ماه ۱۰_دی ، برج فلکی: جدی
امروز: دوشنبه ، سیم دیماه
هزار و سیصد و نود و هشت
سال خوک می باشد

اکنون ساعت رسمی به جلو کشیده نـشده است

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir