بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : سه شنبه ، ۲۱ آبان ۱۳۹۸
Tuesday ، 12 November 2019

    +۰۳:۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ = 2019-11-12
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
 
     

 
۲۳۷ روز از سال گذشته و ۱۲۸ روز باقی مانده
۶۵ درصد از سال گذشته و ۳۵ درصد باقی مانده
۳۴ هفته از سال گذشته و ۱۸ هفته نیز باقی مانده

فصل ۳_پاییز
ماه ۸_آبان ، برج فلکی: عقرب
امروز: سه شنبه ، بیست و یکم آبانماه
هزار و سیصد و نود و هشت
سال خوک می باشد

اکنون ساعت رسمی به جلو کشیده نـشده است

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir