بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : پنجشنبه ، ۲۷ مهر ۱۳۹۶
Thursday ، 19 October 2017

    +۰۳:۳۰

۱۳۹۶/۰۷/۲۷ = 2017-10-19
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
 
 
 
 
 
     

 
۲۱۳ روز از سال گذشته و ۱۵۲ روز باقی مانده
۵۸ درصد از سال گذشته و ۴۲ درصد باقی مانده
۳۱ هفته از سال گذشته و ۲۱ هفته نیز باقی مانده

فصل ۳_پاییز
ماه ۷_مهر ، برج فلکی: میزان
امروز: پنجشنبه ، بیست و هفتم مهرماه
هزار و سیصد و نود و شش
سال مرغ می باشد

اکنون ساعت رسمی به جلو کشیده نـشده است

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir