بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : دوشنبه ، ۷ فروردین ۱۴۰۲
Monday ، 27 March 2023

    +۰۴:۳۰

۱۴۰۲/۰۱/۰۷ = 2023-03-27
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
ـ
ـ
ـ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
ـ
     

 
۷ روز از سال گذشته و ۳۵۸ روز باقی مانده
۲ درصد از سال گذشته و ۹۸ درصد باقی مانده
۰۲ هفته از سال گذشته و ۵۰ هفته نیز باقی مانده

فصل ۱_بهار
ماه ۱_فروردین ، برج فلکی: حمل
امروز: دوشنبه ، هفتم فروردینماه
هزار و چهارصد و دو
سال خرگوش می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir