بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : چهارشنبه ، ۱۹ مرداد ۱۴۰۱
Wednesday ، 10 August 2022

    +۰۴:۳۰

۱۴۰۱/۰۵/۱۹ = 2022-08-10
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
ـ
ـ
ـ
ـ
     

 
۱۴۳ روز از سال گذشته و ۲۲۲ روز باقی مانده
۳۹ درصد از سال گذشته و ۶۱ درصد باقی مانده
۲۱ هفته از سال گذشته و ۳۱ هفته نیز باقی مانده

فصل ۲_تابستان
ماه ۵_مرداد ، برج فلکی: اسد
امروز: چهارشنبه ، نوزدهم مردادماه
هزار و چهارصد و یک
سال پلنگ می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir