بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : سه شنبه ، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
Tuesday ، 18 February 2020

    +۰۳:۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۲۹ = 2020-02-18
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
 
 
     

 
۳۳۵ روز از سال گذشته و ۳۰ روز باقی مانده
۹۲ درصد از سال گذشته و ۸ درصد باقی مانده
۴۸ هفته از سال گذشته و ۴ هفته نیز باقی مانده

فصل ۴_زمستان
ماه ۱۱_بهمن ، برج فلکی: دلو
امروز: سه شنبه ، بیست و نهم بهمنماه
هزار و سیصد و نود و هشت
سال خوک می باشد

اکنون ساعت رسمی به جلو کشیده نـشده است

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir