بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : پنجشنبه ، ۵ خرداد ۱۴۰۱
Thursday ، 26 May 2022

    +۰۴:۳۰

۱۴۰۱/۰۳/۰۵ = 2022-05-26
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
ـ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
ـ
ـ
ـ
     

 
۶۷ روز از سال گذشته و ۲۹۸ روز باقی مانده
۱۸ درصد از سال گذشته و ۸۲ درصد باقی مانده
۱۰ هفته از سال گذشته و ۴۲ هفته نیز باقی مانده

فصل ۱_بهار
ماه ۳_خرداد ، برج فلکی: جوزا
امروز: پنجشنبه ، پنجم خردادماه
هزار و چهارصد و یک
سال پلنگ می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir