بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : دوشنبه ، ۵ خرداد ۱۳۹۹
Monday ، 25 May 2020

    +۰۴:۳۰

۱۳۹۹/۰۳/۰۵ = 2020-05-25
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
     

 
۶۷ روز از سال گذشته و ۲۹۹ روز باقی مانده
۱۸ درصد از سال گذشته و ۸۲ درصد باقی مانده
۱۰ هفته از سال گذشته و ۴۲ هفته نیز باقی مانده

فصل ۱_بهار
ماه ۳_خرداد ، برج فلکی: جوزا
امروز: دوشنبه ، پنجم خردادماه
هزار و سیصد و نود و نه
سال موش می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه است و ۳۶۶ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir