بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : شنبه ، ۹ اسفند ۱۳۹۹
Saturday ، 27 February 2021

    +۰۳:۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۰۹ = 2021-02-27
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
     

 
۳۴۵ روز از سال گذشته و ۲۱ روز باقی مانده
۹۴ درصد از سال گذشته و ۶ درصد باقی مانده
۵۰ هفته از سال گذشته و ۲ هفته نیز باقی مانده

فصل ۴_زمستان
ماه ۱۲_اسفند ، برج فلکی: حوت
امروز: شنبه ، نهم اسفندماه
هزار و سیصد و نود و نه
سال موش می باشد

اکنون ساعت رسمی به جلو کشیده نـشده است

امسال کبیسه است و ۳۶۶ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir