بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : چهارشنبه ، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
Wednesday ، 5 August 2020

    +۰۴:۳۰

۱۳۹۹/۰۵/۱۵ = 2020-08-05
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
ـ
ـ
ـ
ـ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
     

 
۱۳۹ روز از سال گذشته و ۲۲۷ روز باقی مانده
۳۸ درصد از سال گذشته و ۶۲ درصد باقی مانده
۲۰ هفته از سال گذشته و ۳۲ هفته نیز باقی مانده

فصل ۲_تابستان
ماه ۵_مرداد ، برج فلکی: اسد
امروز: چهارشنبه ، پانزدهم مردادماه
هزار و سیصد و نود و نه
سال موش می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه است و ۳۶۶ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir