بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : پنجشنبه ، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
Thursday ، 6 May 2021

    +۰۴:۳۰

۱۴۰۰/۰۲/۱۶ = 2021-05-06
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
ـ
ـ
ـ
ـ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
     

 
۴۷ روز از سال گذشته و ۳۱۸ روز باقی مانده
۱۳ درصد از سال گذشته و ۸۷ درصد باقی مانده
۰۷ هفته از سال گذشته و ۴۵ هفته نیز باقی مانده

فصل ۱_بهار
ماه ۲_اردیبهشت ، برج فلکی: ثور
امروز: پنجشنبه ، شانزدهم اردیبهشتماه
هزار و چهارصد
سال گاو می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir