بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروز : چهارشنبه ، ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
Wednesday ، 4 August 2021

    +۰۴:۳۰

۱۴۰۰/۰۵/۱۳ = 2021-08-04
 شنبه
۱شنبه
۲شنبه
۳شنبه
۴شنبه
۵شنبه
جمعه
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
     

 
۱۳۷ روز از سال گذشته و ۲۲۸ روز باقی مانده
۳۸ درصد از سال گذشته و ۶۲ درصد باقی مانده
۲۰ هفته از سال گذشته و ۳۲ هفته نیز باقی مانده

فصل ۲_تابستان
ماه ۵_مرداد ، برج فلکی: اسد
امروز: چهارشنبه ، سیزدهم مردادماه
هزار و چهارصد
سال گاو می باشد

اکنون ساعت رسمی ۱ ساعت به جلو کشیده شده

امسال کبیسه نیست و ۳۶۵ روز دارد


صـلـوات
jdf.scr.ir