بسم الله الرّحمن الرّحیم
مبدّل تاریخ و زمان
jdf.scr.ir
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ | و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخّر شده اند مسلّماً در این [امور] برای مردمی که تعقّل می‏کنند نشانه هاست | سوره ی نحل ، آیه ی 12
تابع jdate_words

دارای 2 پارامتر که فقطّ پارامتر اوّل آن الزامی می باشد. وظیفه ی این تابع ، دریافت اعداد مربوط به تاریخ و زمان و تبدیل آن به کلمات فارسی می باشد. اعداد مورد نظر باید در قالب یک آرایه در پارامتر اوّل وارد شوند و پارامتر دوم نیز مشخّص می کند که خروجی به صورت آرایه باشد یا متن (رشته).

( array | string )
mixed jdate_words ( array $array [, string $mod = ""] )

jdate_words( $array , $mod );

پارامترهای تابع jdate_words

array$ : پارامتر اوّل ، که باید به صورت یک آرایه ی خاص وارد شود. در این آرایه ، اعداد دلخواه را در متغیّرها وارد می کنیم ، امّا باید با نام هر متغیّر ، مشخّص کنیم که این عدد متعلّق به کدام یک از عناصر تاریخ و زمان می باشد. اگر خروجی تابع را بر روی آرایه تنظیم کنیم ، کلمات فارسی خروجی نیز در متغیّرهایی با همان نام ها خارج خواهند شد.

mod$ : پارامتر دوم ، اختیاری است و در صورت وارد نشدن یا خالی '' گذاشتن آن ، خروجی تابع به صورت آرایه خواهد بود. امّا اگر در این پارامتر چیزی وارد کنید ، خروجی به صورت متن (رشته) خواهد بود و کلمات و عبارات فارسی به وسیله ی همان مقدار وارد شده در پارامتر دوم ، از هم جدا می شوند.

jdate_words( array('ss'=>1390) );// out: array('ss'=>'هزار و سیصد و نود')
jdate_words( array('ss'=>1390) , ' _ ');// out: 'هزار و سیصد و نود'

jdate_words( array('ss'=>1390,'mm'=>5,'rr'=>20) );// out: array( 'ss'=>'هزار و سیصد و نود' , 'mm'=>'مرداد' , 'rr'=>'بیست' )
jdate_words( array('ss'=>1390,'mm'=>5,'rr'=>20) , ' _ ');// out: 'هزار و سیصد و نود _ مرداد _ بیست'

jdate_words( array('ff'=>2,'rh'=>3,'ss'=>90) );// out: array( 'ff'=>'تابستان' , 'rh'=>'سه شنبه' , 'ss'=>'نود' )
jdate_words( array('ff'=>2,'rh'=>3,'ss'=>90) , '|');// out: array('تابستان|سه شنبه|نود' )


نام های قابل استفاده در آرایه ی ورودی پارامتر اوّل (با حروف کوچک)
'ss' => شماره ی سال به صورت 2 یا 4 رقمی ، از 1200 تا 1499 و از 1900 تا 2099
'mm' => شماره ی ماه (برج) ، از 1 تا 12 وارد شود تا نام ماه (برج) خارج گردد
'rr' => شماره ی روز درماه ، از 1 تا 31 وارد شود تا به حروف خارج گردد
'rh' => شماره ی روز در هفته ، از 0 تا 6 وارد شود تا نام روز در هفته، خارج گردد
'sh' => شماره ی سال 4 رقمی شمسی وارد شود تا نام حیوانی سال ، خارج گردد
'mb' => شماره ی ماه (برج) وارد شود تا نام باستانی ماه ، خارج گردد
'ff' => شماره ی فصل ، از 1 تا 4 وارد شود تا نام فصل ، خارج گردد
'km' => شماره ی ماه (برج) وارد شود تا خلاصه ی نام ماه ، خارج گردد
'kh' => شماره ی روز در هفته وارد شود تا خلاصه ی نام روز در هفته ، خارج گردد


کلمـات کـلیدی: , jdate_words آموزش کامل تابع jdate_words پی اچ پی , سایت رسمی jdate_words توابع تبدیل و ترجمه ی اعداد و شماره ها در پی اچ پی , تعیین و تغییر زبان اعداد در توابع pHp , شیوه ی تنظیم زبان اعداد و شماره ها در نرم افزار تبدیل تاریخ و زمان jdf.php به وسیله ی تابع tr_num جدید تر , خروجی عدد های فارسی در نرم افزار تقویم جلالی خورشیدی هجری شمسی ایرانی , مشکل استفاده از خروجی jdf.php و jdate در توابع محاسباتی ریاضی در پی اچ پی , درخواست کمک درباره ی استفاده از تابع jdate یا pdate یا persiandate یا farsidate jdf.php , فق_دعئ php عدد

نشانی کوتاه این صفحه: